9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 18/07/2020 (28/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Melbourne
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
BL
JQ64 (Starter Base)
22:35
SGN
11h35p
-1 điểm dừng
10:10
MEL
5.019.000 ₫
+10 điểm
BL
BL131-JQ30 (Starter Base)
13:10
SGN
20h20p
Bay thẳng
09:30
MEL
5.890.431 ₫
+10 điểm
BL
BL133-JQ30 (Starter Base)
12:00
SGN
21h30p
Bay thẳng
09:30
MEL
5.890.431 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (L-P/thông tiết kiệm)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
10.723.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (S-P/thông tiêu chuẩn)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
13.986.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
15.735.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
19.231.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (D-Th/gia tiết kiệm)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
30.303.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (C-Th/gia linh hoạt)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
34.965.000 ₫
+10 điểm