7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 20/07/2020 (30/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Melbourne
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
BL
JQ64 (Starter Base)
22:35
SGN
11h35p
-1 điểm dừng
10:10
MEL
3.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (Q-P/thông tiết kiệm)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
11.536.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (S-P/thông tiêu chuẩn)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
16.780.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
19.810.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
23.305.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (D-Th/gia tiết kiệm)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
36.356.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (C-Th/gia linh hoạt)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
41.949.000 ₫
+10 điểm