9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 27/07/2020 (7/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Melbourne
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
BL
JQ64 (Starter Base)
22:35
SGN
11h35p
-1 điểm dừng
10:10
MEL
3.659.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (P-Siêu tiết kiệm)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
5.594.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (E-Siêu tiết kiệm)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
6.759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
8.973.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (S-P/thông tiêu chuẩn)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
16.780.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (U-Siêu tiết kiệm)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
16.780.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
23.305.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (D-Th/gia tiết kiệm)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
36.356.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (C-Th/gia linh hoạt)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
41.949.000 ₫
+10 điểm