13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 07/08/2020 (18/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Melbourne
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
BL
JQ62-JQ517 (Starter Base)
22:35
SGN
20h30p
-1 điểm dừng
19:05
MEL
4.549.739 ₫
+10 điểm
BL
JQ62-JQ521 (Starter Base)
22:35
SGN
19h00p
-1 điểm dừng
17:35
MEL
4.549.739 ₫
+10 điểm
BL
JQ62-JQ523 (Starter Base)
22:35
SGN
21h15p
-1 điểm dừng
19:50
MEL
4.549.739 ₫
+10 điểm
BL
JQ62-JQ511 (Starter Base)
22:35
SGN
15h30p
-1 điểm dừng
14:05
MEL
4.709.191 ₫
+10 điểm
BL
JQ62-JQ513 (Starter Base)
22:35
SGN
17h05p
-1 điểm dừng
15:40
MEL
4.709.191 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (P-Siêu tiết kiệm)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
5.594.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (E-Siêu tiết kiệm)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
6.759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
8.973.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (S-P/thông tiêu chuẩn)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
16.780.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (U-Siêu tiết kiệm)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
16.780.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
23.305.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (D-Th/gia tiết kiệm)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
36.356.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (C-Th/gia linh hoạt)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
41.949.000 ₫
+10 điểm