5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 09/08/2020 (20/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Melbourne
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
BL
JQ62-JQ513 (Starter Base)
22:35
SGN
17h05p
-1 điểm dừng
15:40
MEL
4.549.739 ₫
+10 điểm
BL
JQ62-JQ517 (Starter Base)
22:35
SGN
20h30p
-1 điểm dừng
19:05
MEL
4.549.739 ₫
+10 điểm
BL
JQ62-JQ523 (Starter Base)
22:35
SGN
21h15p
-1 điểm dừng
19:50
MEL
4.549.739 ₫
+10 điểm
BL
JQ62-JQ521 (Starter Base)
22:35
SGN
19h00p
-1 điểm dừng
17:35
MEL
4.709.191 ₫
+10 điểm
BL
JQ62-JQ511 (Starter Base)
22:35
SGN
15h30p
-1 điểm dừng
14:05
MEL
5.171.602 ₫
+10 điểm