11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 25/08/2020 (7/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Melbourne
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
BL
JQ64 (Starter Base)
22:35
SGN
11h35p
-1 điểm dừng
10:10
MEL
3.319.000 ₫
+10 điểm
BL
BL133-JQ30 (Starter Base)
12:00
SGN
21h30p
Bay thẳng
09:30
MEL
3.620.157 ₫
+10 điểm
BL
BL131-JQ30 (Starter Base)
13:10
SGN
20h20p
Bay thẳng
09:30
MEL
3.670.157 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (P-Siêu tiết kiệm)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
5.594.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (E-Siêu tiết kiệm)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
6.759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
8.973.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (S-P/thông tiêu chuẩn)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
16.780.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (U-Siêu tiết kiệm)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
16.780.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
23.305.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (D-Th/gia tiết kiệm)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
36.356.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (C-Th/gia linh hoạt)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
41.949.000 ₫
+10 điểm