8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 03/09/2020 (16/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Melbourne
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
VN
VN781 (P-Siêu tiết kiệm)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
5.594.000 ₫
+10 điểm
VN
VN781 (E-Siêu tiết kiệm)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
6.759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN781 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
8.973.000 ₫
+10 điểm
VN
VN781 (S-P/thông tiêu chuẩn)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
16.780.000 ₫
+10 điểm
VN
VN781 (U-Siêu tiết kiệm)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
16.780.000 ₫
+10 điểm
VN
VN781 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
23.305.000 ₫
+10 điểm
VN
VN781 (D-Th/gia tiết kiệm)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
36.356.000 ₫
+10 điểm
VN
VN781 (C-Th/gia linh hoạt)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
41.949.000 ₫
+10 điểm