8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 07/09/2020 (20/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Melbourne
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
thứ hai, 07/09
thứ ba, 08/09
thứ tư, 09/09
thứ năm, 10/09
VN
VN781 (P-Siêu tiết kiệm)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
5.538.000 ₫
+10 điểm
VN
VN781 (E-Siêu tiết kiệm)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
6.702.000 ₫
+10 điểm
VN
VN781 (R-P/thông tiêu chuẩn)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
8.983.000 ₫
+10 điểm
VN
VN781 (U-Siêu tiết kiệm)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
16.782.000 ₫
+10 điểm
VN
VN781 (S-P/thông linh hoạt)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
16.782.000 ₫
+10 điểm
VN
VN781 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
25.628.000 ₫
+10 điểm
VN
VN781 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
36.337.000 ₫
+10 điểm
VN
VN781 (C-Th/gia linh hoạt)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
41.924.000 ₫
+10 điểm