3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 10/10/2020 (24/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Melbourne
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
thứ sáu, 09/10
thứ bảy, 10/10
chủ nhật, 11/10
thứ hai, 12/10
thứ ba, 13/10
BL
BL131-JQ30 (Starter Base)
13:10
SGN
21h20p
Bay thẳng
10:30
MEL
4.203.451 ₫
+10 điểm
BL
BL133-JQ30 (Starter Base)
12:00
SGN
22h30p
Bay thẳng
10:30
MEL
4.203.451 ₫
+10 điểm
BL
JQ64 (Starter Base)
22:35
SGN
12h15p
-1 điểm dừng
10:50
MEL
4.679.000 ₫
+10 điểm