8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 24/09/2020 (8/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Melbourne
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
VN
VN781 (P-Siêu tiết kiệm)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
5.535.000 ₫
+10 điểm
VN
VN781 (E-Siêu tiết kiệm)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
6.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN781 (R-P/thông tiêu chuẩn)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
8.979.000 ₫
+10 điểm
VN
VN781 (U-Siêu tiết kiệm)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
16.775.000 ₫
+10 điểm
VN
VN781 (S-P/thông linh hoạt)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
16.775.000 ₫
+10 điểm
VN
VN781 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
25.617.000 ₫
+10 điểm
VN
VN781 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
36.322.000 ₫
+10 điểm
VN
VN781 (C-Th/gia linh hoạt)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
41.906.000 ₫
+10 điểm