41 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 03/07/2020 (13/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Narita
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
VN
VN 302 (E-Siêu tiết kiệm)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ822 (H_Eco)
23:40
SGN
15h40p
Bay thẳng
08:00
NRT
2.390.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 302 (G-Phổ thông)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
2.392.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 272 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
SGN
12h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
3.680.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 276 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
20:00
SGN
11h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
3.680.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4002 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
19:50
SGN
11h45p
1 điểm dừng
07:35
NRT
3.680.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4232 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
18:30
SGN
13h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
3.680.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 302 (K-P/thông tiết kiệm)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
3.974.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 272 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
SGN
12h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
5.538.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 276 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:00
SGN
11h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
5.538.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 4002 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:50
SGN
11h45p
1 điểm dừng
07:35
NRT
5.538.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 4232 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:30
SGN
13h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
5.538.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 138 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
SGN
13h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
5.556.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 4874 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:40
SGN
13h55p
1 điểm dừng
07:35
NRT
5.556.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 302 (U-Siêu tiết kiệm)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
8.188.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 300 (L-P/thông tiết kiệm)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
9.436.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 142 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:30
SGN
11h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
10.427.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 302 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
11.187.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 142 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:30
SGN
11h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
11.560.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 300 (S-P/thông tiêu chuẩn)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
11.795.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ822 (V_SBoss)
23:40
SGN
15h40p
Bay thẳng
08:00
NRT
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 138 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
13h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.972.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4874 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:40
SGN
13h55p
1 điểm dừng
07:35
NRT
13.008.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 272 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
SGN
12h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
13.597.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 276 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
SGN
11h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
13.597.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 4002 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:50
SGN
11h45p
1 điểm dừng
07:35
NRT
13.689.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 4232 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
SGN
13h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
13.689.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 300 (U-Siêu tiết kiệm)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
14.154.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3308 (L-P/thông tiết kiệm)
07:00
SGN
8h05p
Bay thẳng
15:05
NRT
15.334.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 302 (I-Phổ thông)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
16.376.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 3308 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
8h05p
Bay thẳng
15:05
NRT
18.872.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 138 (D-Th/gia tiết kiệm)
18:00
SGN
13h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
18.988.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 300 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
19.816.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 142 (J-Th/gia linh hoạt)
20:30
SGN
11h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
22.647.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 300 (C-Th/gia linh hoạt)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
23.355.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 302 (C-Th/gia linh hoạt)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
27.784.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 302 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
27.968.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 138 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
13h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
30.728.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 272 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
SGN
12h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
32.696.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 276 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
SGN
11h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
32.696.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 3308 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
8h05p
Bay thẳng
15:05
NRT
39.868.000 ₫
+10 điểm