2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 20/07/2020 (30/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Narita
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
VJ
VJ822 (H_Eco)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
2.390.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ822 (H_Eco)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
12.000.000 ₫
+10 điểm