2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 24/07/2020 (4/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Narita
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
VJ
VJ822 (T_Eco)
23:40
SGN
15h40p
Bay thẳng
08:00
NRT
11.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ822 (V_SBoss)
23:40
SGN
15h40p
Bay thẳng
08:00
NRT
12.000.000 ₫
+10 điểm