2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 26/07/2020 (6/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Narita
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
VJ
VJ822 (O_Eco)
23:40
SGN
15h40p
Bay thẳng
08:00
NRT
5.630.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ822 (V_SBoss)
23:40
SGN
15h40p
Bay thẳng
08:00
NRT
12.000.000 ₫
+10 điểm