2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 01/08/2020 (12/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Narita
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
VJ
VJ822 (H_Eco)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
2.390.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ822 (V_SBoss)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
12.000.000 ₫
+10 điểm