2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 17/08/2020 (28/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Narita
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
VJ
VJ822 (O_Eco)
23:40
SGN
15h40p
Bay thẳng
08:00
NRT
5.630.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ822 (O_Eco)
23:40
SGN
15h40p
Bay thẳng
08:00
NRT
12.000.000 ₫
+10 điểm