2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 22/08/2020 (4/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Narita
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
VJ
VJ822 (L_Eco)
23:40
SGN
15h40p
Bay thẳng
08:00
NRT
3.450.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ822 (L_Eco)
23:40
SGN
15h40p
Bay thẳng
08:00
NRT
12.000.000 ₫
+10 điểm