10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/10/2020 (9/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Narita
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
VJ
VJ822 (J_Eco)
00:25
SGN
7h35p
Bay thẳng
08:00
NRT
1.220.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (L-P/thông tiết kiệm)
00:10
SGN
7h35p
Bay thẳng
07:45
NRT
9.328.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (L-P/thông tiết kiệm)
06:10
SGN
7h35p
Bay thẳng
13:45
NRT
9.328.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (S-P/thông linh hoạt)
00:10
SGN
7h35p
Bay thẳng
07:45
NRT
11.655.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (S-P/thông linh hoạt)
06:10
SGN
7h35p
Bay thẳng
13:45
NRT
11.655.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ822 (V_SBoss)
00:25
SGN
7h35p
Bay thẳng
08:00
NRT
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (U-Siêu tiết kiệm)
00:10
SGN
7h35p
Bay thẳng
07:45
NRT
13.982.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
00:10
SGN
7h35p
Bay thẳng
07:45
NRT
19.567.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (C-Th/gia linh hoạt)
00:10
SGN
7h35p
Bay thẳng
07:45
NRT
23.058.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (C-Th/gia linh hoạt)
06:10
SGN
7h35p
Bay thẳng
13:45
NRT
23.058.000 ₫
+10 điểm