28 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Phú Quốc
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
BL
BL 321 (Starter-Base)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
49.000 ₫
+10 điểm
BL
BL303 (Starter)
06:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:05
PQC
190.000 ₫
+10 điểm
BL
BL327 (Starter)
18:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:45
PQC
190.000 ₫
+10 điểm
BL
BL313 (Starter)
12:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
13:15
PQC
190.000 ₫
+10 điểm
BL
BL311 (Starter)
11:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:15
PQC
190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (U_Eco)
10:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:20
PQC
239.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 303 (Starter-Base)
06:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:05
PQC
380.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 311 (Starter-Base)
11:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:15
PQC
380.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 313 (Starter-Base)
12:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
13:15
PQC
380.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 327 (Starter-Base)
18:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:45
PQC
380.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (B_Eco)
15:10
SGN
55p
Bay thẳng
16:05
PQC
479.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (H_Eco)
06:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:00
PQC
559.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (K_Eco)
06:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:10
PQC
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (L_Eco)
09:35
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:35
PQC
719.000 ₫
+10 điểm
BL
BL321 (Starter)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (N_Eco)
07:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:30
PQC
879.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Plus)
09:40
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:40
PQC
1.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (R_Eco)
12:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:30
PQC
1.129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (T_Eco)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
PQC
1.320.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (V_SBoss)
15:10
SGN
55p
Bay thẳng
16:05
PQC
1.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Business)
09:40
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:40
PQC
1.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (Y_SBoss)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (Y_SBoss)
09:35
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:35
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (Y_SBoss)
07:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:30
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (Y_SBoss)
12:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:30
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (Y_SBoss)
06:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:10
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (Y_SBoss)
10:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:20
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (Y_SBoss)
06:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:00
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm