13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 30/05/2020 (8/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Phú Quốc
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
VJ
VJ339 (J_Eco)
07:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:30
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
BL
BL321 (Starter Base)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
380.000 ₫
+10 điểm
BL
BL327 (Starter Base)
18:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:45
PQC
450.000 ₫
+10 điểm
BL
BL303 (Starter Base)
06:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:05
PQC
630.000 ₫
+10 điểm
BL
BL311 (Starter Base)
11:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:15
PQC
720.000 ₫
+10 điểm
BL
BL313 (Starter Base)
12:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
13:15
PQC
720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (Q_Eco)
12:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:50
PQC
1.039.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Plus)
11:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:50
PQC
1.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (T_Eco)
09:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:30
PQC
1.320.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Business)
11:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:50
PQC
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (Y_SBoss)
09:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:30
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (Y_SBoss)
12:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:50
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (Y_SBoss)
07:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:30
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm