29 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 01/06/2020 (10/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Phú Quốc
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
VJ
VJ329 (E_Promo)
14:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:45
PQC
1.600 ₫
+10 điểm
BL
BL303 (Starter)
06:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:05
PQC
49.000 ₫
+10 điểm
BL
BL321 (Starter)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
49.000 ₫
+10 điểm
BL
BL327 (Starter)
18:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:45
PQC
49.000 ₫
+10 điểm
BL
BL311 (Starter)
11:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:15
PQC
49.000 ₫
+10 điểm
BL
BL313 (Starter)
12:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
13:15
PQC
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (A_Promo)
06:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:00
PQC
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (Z_Eco)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (Z_Eco)
07:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:30
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (Z_Eco)
06:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:10
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (Z_Eco)
14:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:45
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (Z_Eco)
11:55
SGN
55p
Bay thẳng
12:50
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (Z_Eco)
06:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:00
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Eco)
09:40
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:40
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (W_Eco)
12:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:30
PQC
169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7829 (A)
12:30
SGN
0h55p
Bay thẳng
13:25
PQC
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (A)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (A)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
209.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Plus)
09:40
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:40
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (T_Eco)
09:35
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:35
PQC
1.320.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (V_SBoss)
09:35
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:35
PQC
1.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Business)
09:40
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:40
PQC
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (Y_SBoss)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (Y_SBoss)
07:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:30
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (Y_SBoss)
12:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:30
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (Y_SBoss)
06:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:10
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (Y_SBoss)
14:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:45
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (Y_SBoss)
11:55
SGN
55p
Bay thẳng
12:50
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (Y_SBoss)
06:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:00
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm