32 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 03/07/2020 (13/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Phú Quốc
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
VN
VN1827 (G_promo)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (G_promo)
16:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:20
PQC
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (G_promo)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7825 (G_promo)
19:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:05
PQC
89.000 ₫
+10 điểm
BL
BL303 (Starter)
06:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:05
PQC
190.000 ₫
+10 điểm
BL
BL321 (Starter)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
190.000 ₫
+10 điểm
BL
BL327 (Starter)
18:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:35
PQC
190.000 ₫
+10 điểm
BL
BL311 (Starter)
11:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:15
PQC
190.000 ₫
+10 điểm
BL
BL313 (Starter)
12:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
13:15
PQC
190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (J_Eco)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (J_Eco)
14:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:45
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (J_Eco)
12:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:25
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (T)
11:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (B_Eco)
10:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:20
PQC
479.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (R)
07:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:05
PQC
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (H_Eco)
07:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:30
PQC
559.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (H_Eco)
06:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:10
PQC
559.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Plus)
09:40
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:40
PQC
580.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7827 (N)
13:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
14:15
PQC
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (K_Eco)
09:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:30
PQC
639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (Q)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1825 (L)
09:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:35
PQC
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (S_Eco)
06:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:00
PQC
1.219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (Y_SBoss)
09:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:30
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (Y_SBoss)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (Y_SBoss)
07:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:30
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (Y_SBoss)
14:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:45
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (Y_SBoss)
06:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:10
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (Y_SBoss)
12:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:25
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (Y_SBoss)
10:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:20
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (Y_SBoss)
06:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:00
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Business)
09:40
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:40
PQC
1.900.000 ₫
+10 điểm