38 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 11/07/2020 (21/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Phú Quốc
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
BL
BL319 (Starter)
16:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:20
PQC
90.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (Z_Eco)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL311 (Starter)
11:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:15
PQC
190.000 ₫
+10 điểm
BL
BL313 (Starter)
12:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
13:15
PQC
190.000 ₫
+10 điểm
BL
BL327 (Starter)
18:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:35
PQC
190.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (T-P/thông tiết kiệm)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Plus)
18:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:50
PQC
480.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7829 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:35
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1523 (Bamboo Plus)
18:00
SGN
55p
Bay thẳng
18:55
PQC
580.000 ₫
+10 điểm
BL
BL321 (Starter)
18:50
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:55
PQC
950.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (O_Eco)
15:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
16:45
PQC
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (Q_Eco)
14:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:15
PQC
1.039.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (S-P/thông linh hoạt)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:25
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:20
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7829 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:35
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7823 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:20
SGN
55p
Bay thẳng
14:15
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
BL
BL303 (Starter)
08:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:35
PQC
1.350.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1523 (Bamboo Business)
18:00
SGN
55p
Bay thẳng
18:55
PQC
1.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Business)
18:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:50
PQC
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (Y_SBoss)
14:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:15
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (Y_SBoss)
15:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
16:45
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (Y_SBoss)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (I-Phổ thông)
17:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:25
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (I-Phổ thông)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7823 (I-Phổ thông)
13:20
SGN
55p
Bay thẳng
14:15
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:20
PQC
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1825 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:35
PQC
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (C-Th/gia linh hoạt)
17:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:25
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (C-Th/gia linh hoạt)
16:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:20
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1825 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:35
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7833 (C-Th/gia linh hoạt)
10:55
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:00
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7823 (C-Th/gia linh hoạt)
13:20
SGN
55p
Bay thẳng
14:15
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (J-Th/gia linh hoạt)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (J-Th/gia linh hoạt)
10:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:40
PQC
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7827 (J-Th/gia linh hoạt)
10:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:15
PQC
2.829.000 ₫
+10 điểm