32 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 19/07/2020 (29/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Phú Quốc
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
VN
VN1827 (G_promo)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (G_promo)
16:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:20
PQC
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (G_promo)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7825 (G_promo)
19:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:05
PQC
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (W_Eco)
16:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:45
PQC
169.000 ₫
+10 điểm
BL
BL327 (Starter)
18:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:35
PQC
190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (U_Eco)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
239.000 ₫
+10 điểm
BL
BL321 (Starter)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
290.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (E)
07:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:05
PQC
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7827 (E)
13:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
14:15
PQC
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (J_Eco)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (J_Eco)
06:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:10
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (J_Eco)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (J_Eco)
11:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:00
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (I_Eco)
07:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:30
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Plus)
09:40
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:40
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (T)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1825 (T)
09:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:35
PQC
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (T)
11:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
409.000 ₫
+10 điểm
BL
BL303 (Starter)
06:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:05
PQC
450.000 ₫
+10 điểm
BL
BL311 (Starter)
11:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:15
PQC
450.000 ₫
+10 điểm
BL
BL313 (Starter)
12:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
13:15
PQC
450.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (H_Eco)
09:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:30
PQC
559.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (Y_SBoss)
09:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:30
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (Y_SBoss)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (Y_SBoss)
16:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:45
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (Y_SBoss)
06:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:10
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (Y_SBoss)
07:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:30
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (Y_SBoss)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (Y_SBoss)
11:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:00
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (Y_SBoss)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Business)
09:40
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:40
PQC
1.900.000 ₫
+10 điểm