10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 22/09/2020 (6/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Pleiku
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
VJ
VJ396 (H_Eco)
17:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:00
PXU
559.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4756 (E-Siêu tiết kiệm)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4756 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (K-P/thông tiết kiệm)
15:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:30
PXU
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (H_Deluxe)
17:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:00
PXU
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (S-P/thông linh hoạt)
15:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:30
PXU
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4756 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (V_SBoss)
17:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:00
PXU
1.650.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:30
PXU
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (C-Th/gia linh hoạt)
15:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:30
PXU
2.209.000 ₫
+10 điểm