9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 26/09/2020 (10/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Pleiku
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
VN
VN4756 (E-Siêu tiết kiệm)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (M_Eco)
18:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:20
PXU
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4756 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
899.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1502 (Bamboo Plus)
20:40
SGN
1h00p
Bay thẳng
21:40
PXU
950.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (M_Deluxe)
18:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:20
PXU
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:40
PXU
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4756 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (V_SBoss)
18:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:20
PXU
1.650.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (C-Th/gia linh hoạt)
15:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:40
PXU
2.209.000 ₫
+10 điểm