15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 06/06/2020 (15/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Pleiku
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
VN
VN 1426 (P-Siêu tiết kiệm)
09:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:40
PXU
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1426 (E-Siêu tiết kiệm)
09:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:40
PXU
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (I_Eco)
17:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:05
PXU
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1426 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:40
PXU
509.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1502 (Bamboo Plus)
16:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:30
PXU
580.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4756 (E-Siêu tiết kiệm)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
599.000 ₫
+10 điểm
BL
BL442 (Starter)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
630.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4756 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1426 (S-P/thông linh hoạt)
09:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:40
PXU
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4756 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (V_SBoss)
17:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:05
PXU
1.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1502 (Bamboo Business)
16:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:30
PXU
1.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1426 (I-Phổ thông)
09:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:40
PXU
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:40
PXU
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1426 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:40
PXU
2.209.000 ₫
+10 điểm