14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 26/05/2020 (4/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Pleiku
thứ bảy, 23/05
chủ nhật, 24/05
thứ hai, 25/05
thứ ba, 26/05
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
QH
QH1502 (Bamboo Eco)
14:05
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:10
PXU
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (Z_Eco)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
PXU
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1426 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
15:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:10
PXU
199.000 ₫
+10 điểm
BL
BL442 (Starter Base)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
240.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1502 (Bamboo Plus)
14:05
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:10
PXU
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1426 (E-Siêu tiết kiệm)
15:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:10
PXU
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1426 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:10
PXU
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4756 (E-Siêu tiết kiệm)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4756 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1426 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:10
PXU
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4756 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (V_SBoss)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
PXU
1.500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1426 (I-Phổ thông)
15:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:10
PXU
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1426 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:10
PXU
2.209.000 ₫
+10 điểm