17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 15/07/2020 (25/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Pleiku
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
BL
BL442 (Starter)
11:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:20
PXU
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1502 (Bamboo Eco)
08:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:00
PXU
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (U_Eco)
17:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:00
PXU
239.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4756 (E-Siêu tiết kiệm)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1502 (Bamboo Plus)
08:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:00
PXU
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (E-Siêu tiết kiệm)
06:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:20
PXU
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4756 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:20
PXU
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4756 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:20
PXU
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7426 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:40
PXU
1.349.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (V_SBoss)
17:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:00
PXU
1.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1502 (Bamboo Business)
08:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:00
PXU
1.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (I-Phổ thông)
06:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:20
PXU
1.729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7426 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:40
PXU
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (C-Th/gia linh hoạt)
06:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:20
PXU
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7426 (C-Th/gia linh hoạt)
16:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:40
PXU
2.229.000 ₫
+10 điểm