23 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 20/07/2020 (30/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Pleiku
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
VJ
VJ396 (W_Eco)
17:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:55
PXU
169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7426 (G-Siêu tiết kiệm)
17:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:00
PXU
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1502 (Bamboo Eco)
16:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:30
PXU
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1426 (E-Siêu tiết kiệm)
07:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:50
PXU
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4756 (E-Siêu tiết kiệm)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7426 (E-Siêu tiết kiệm)
17:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:00
PXU
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1502 (Bamboo Plus)
16:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:30
PXU
299.000 ₫
+10 điểm
BL
BL442 (Starter)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
360.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1426 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:50
PXU
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4756 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7426 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:00
PXU
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (L-P/thông tiết kiệm)
07:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:10
PXU
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1426 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:50
PXU
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:10
PXU
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7426 (S-P/thông linh hoạt)
17:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:00
PXU
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4756 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (V_SBoss)
17:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:55
PXU
1.500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1426 (I-Phổ thông)
07:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:50
PXU
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7426 (I-Phổ thông)
17:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:00
PXU
1.709.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1502 (Bamboo Business)
16:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:30
PXU
1.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1426 (C-Th/gia linh hoạt)
07:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:50
PXU
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:10
PXU
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7426 (C-Th/gia linh hoạt)
17:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:00
PXU
2.209.000 ₫
+10 điểm