7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 29/07/2020 (9/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Pleiku
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
VJ
VJ396 (W_Eco)
17:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:55
PXU
169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (G_promo)
07:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:50
PXU
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1502 (Bamboo Eco)
14:05
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:10
PXU
199.000 ₫
+10 điểm
BL
BL442 (Starter)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
290.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1502 (Bamboo Plus)
14:05
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:10
PXU
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (V_SBoss)
17:45
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:55
PXU
1.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1502 (Bamboo Business)
14:05
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:10
PXU
1.900.000 ₫
+10 điểm