12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 15/08/2020 (26/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Pleiku
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
QH
QH1502 (Bamboo Eco)
08:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:00
PXU
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (Z_Eco)
18:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:45
PXU
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (A-Siêu tiết kiệm)
15:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:40
PXU
219.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1502 (Bamboo Plus)
08:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:00
PXU
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (E-Siêu tiết kiệm)
15:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:40
PXU
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:40
PXU
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4756 (E-Siêu tiết kiệm)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4756 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:40
PXU
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4756 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (V_SBoss)
18:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:45
PXU
1.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1502 (Bamboo Business)
08:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
10:00
PXU
1.600.000 ₫
+10 điểm