4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 19/08/2020 (1/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Pleiku
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
VN
VN1426 (G_promo)
07:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:50
PXU
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (W_Eco)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
PXU
169.000 ₫
+10 điểm
BL
BL442 (Starter Base)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (V_SBoss)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
PXU
1.500.000 ₫
+10 điểm