4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 24/08/2020 (6/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Pleiku
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
VJ
VJ396 (W_Eco)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
PXU
169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (G_promo)
07:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:50
PXU
189.000 ₫
+10 điểm
BL
BL442 (Starter Base)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
240.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (V_SBoss)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
PXU
1.500.000 ₫
+10 điểm