11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 27/08/2020 (9/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Pleiku
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
QH
QH1502 (Bamboo Eco)
16:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:30
PXU
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (Z_Eco)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
PXU
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1502 (Bamboo Plus)
16:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:30
PXU
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4756 (E-Siêu tiết kiệm)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4756 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (K-P/thông tiết kiệm)
15:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:20
PXU
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (S-P/thông linh hoạt)
15:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:20
PXU
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4756 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (V_SBoss)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
PXU
1.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1502 (Bamboo Business)
16:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:30
PXU
1.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (C-Th/gia linh hoạt)
15:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:20
PXU
2.229.000 ₫
+10 điểm