14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 01/09/2020 (14/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Pleiku
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
QH
QH1502 (Bamboo Eco)
16:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:30
PXU
36.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (W_Eco)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
PXU
169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (A-Siêu tiết kiệm)
06:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:20
PXU
219.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1502 (Bamboo Plus)
16:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:30
PXU
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (E-Siêu tiết kiệm)
06:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:20
PXU
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:20
PXU
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4756 (E-Siêu tiết kiệm)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4756 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (S-P/thông linh hoạt)
06:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:20
PXU
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4756 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (V_SBoss)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
PXU
1.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1502 (Bamboo Business)
16:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:30
PXU
1.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (I-Phổ thông)
06:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:20
PXU
1.729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (C-Th/gia linh hoạt)
06:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:20
PXU
2.229.000 ₫
+10 điểm