3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 21/01/2022 (19/12 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Pleiku
thứ ba, 18/01
thứ tư, 19/01
thứ năm, 20/01
thứ sáu, 21/01
thứ bảy, 22/01
chủ nhật, 23/01
thứ hai, 24/01
VJ
VJ396 (S1_ECO)
19:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:10
PXU
1.139.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (S1_DLX)
19:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:10
PXU
1.479.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (V_SBoss)
19:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:10
PXU
1.660.000 ₫
+10 điểm