3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 30/01/2022 (28/12 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Pleiku
thứ năm, 27/01
thứ sáu, 28/01
thứ bảy, 29/01
chủ nhật, 30/01
thứ hai, 31/01
thứ ba, 01/02
thứ tư, 02/02
VJ
VJ396 (S1_ECO)
19:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:10
PXU
1.139.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (S1_DLX)
19:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:10
PXU
1.479.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (V_SBoss)
19:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:10
PXU
1.660.000 ₫
+10 điểm