10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 28/09/2020 (12/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Pleiku
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
VJ
VJ396 (W_Eco)
17:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:00
PXU
169.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1502 (Bamboo Plus)
19:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:50
PXU
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4756 (E-Siêu tiết kiệm)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
15:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:40
PXU
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (W_Deluxe)
17:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:00
PXU
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4756 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (S-P/thông linh hoạt)
15:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:40
PXU
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4756 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (V_SBoss)
17:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:00
PXU
1.650.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (C-Th/gia linh hoạt)
15:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:40
PXU
2.209.000 ₫
+10 điểm