5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/07/2021 (16/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Pleiku
thứ năm, 22/07
thứ sáu, 23/07
thứ bảy, 24/07
chủ nhật, 25/07
thứ hai, 26/07
thứ ba, 27/07
thứ tư, 28/07
QH
QH1502 (ECONOMYSAVER)
16:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:30
PXU
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (U_Eco)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
PXU
249.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (U_Deluxe)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
PXU
809.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1502 (BUSINESSSMART)
16:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:30
PXU
1.500.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (V_SBoss)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
PXU
1.660.000 ₫
+10 điểm