9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Pleiku
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
VN
VN4756 (E-Siêu tiết kiệm)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (L_Eco)
17:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:00
PXU
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4756 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (L_Deluxe)
17:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:00
PXU
1.159.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:40
PXU
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4756 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (V_SBoss)
17:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:00
PXU
1.650.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (I-Phổ thông)
17:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:40
PXU
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (C-Th/gia linh hoạt)
17:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:40
PXU
2.209.000 ₫
+10 điểm