16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 27/09/2020 (11/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Pleiku
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
VN
VN7426 (G-Siêu tiết kiệm)
17:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:50
PXU
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7426 (E-Siêu tiết kiệm)
17:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:50
PXU
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7426 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:50
PXU
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4756 (E-Siêu tiết kiệm)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (L_Eco)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
PXU
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4756 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7428 (K-P/thông tiết kiệm)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
PXU
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (L_Deluxe)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
PXU
1.159.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7428 (S-P/thông linh hoạt)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
PXU
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7426 (S-P/thông linh hoạt)
17:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:50
PXU
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4756 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (V_SBoss)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
PXU
1.650.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (I-Phổ thông)
15:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:40
PXU
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7428 (I-Phổ thông)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
PXU
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (C-Th/gia linh hoạt)
15:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:40
PXU
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7428 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
PXU
2.209.000 ₫
+10 điểm