12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 21/01/2021 (9/12 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Pleiku
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
VN
VN1426 (E-Siêu tiết kiệm)
16:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:20
PXU
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7424 (E-Siêu tiết kiệm)
05:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:05
PXU
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (J_Eco)
18:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:25
PXU
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (J_Deluxe)
18:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:25
PXU
849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (K-P/thông tiết kiệm)
16:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:20
PXU
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7424 (K-P/thông tiết kiệm)
05:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:05
PXU
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:20
PXU
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7424 (M-P/thông tiêu chuẩn)
05:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:05
PXU
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (V_SBoss)
18:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:25
PXU
1.650.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7424 (I-Phổ thông)
05:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:05
PXU
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7424 (C-Th/gia linh hoạt)
05:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:05
PXU
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (J-Th/gia linh hoạt)
16:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:20
PXU
2.509.000 ₫
+10 điểm