6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 23/06/2021 (14/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Pleiku
chủ nhật, 20/06
thứ hai, 21/06
thứ ba, 22/06
thứ tư, 23/06
thứ năm, 24/06
thứ sáu, 25/06
thứ bảy, 26/06
VN
VN1422 (A-Siêu tiết kiệm)
07:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:15
PXU
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1422 (E-Siêu tiết kiệm)
07:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:15
PXU
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1422 (K-P/thông tiết kiệm)
07:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:15
PXU
849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1422 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:15
PXU
1.239.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1422 (I-Phổ thông)
07:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:15
PXU
1.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1422 (C-Th/gia linh hoạt)
07:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:15
PXU
2.199.000 ₫
+10 điểm