18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 30/09/2020 (14/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Pleiku
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
VN
VN7426 (A-Siêu tiết kiệm)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
PXU
219.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1502 (Bamboo Plus)
19:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:50
PXU
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (J_Eco)
17:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:00
PXU
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7426 (E-Siêu tiết kiệm)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
PXU
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (T-P/thông tiết kiệm)
15:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:40
PXU
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:40
PXU
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7426 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
PXU
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4756 (E-Siêu tiết kiệm)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (J_Deluxe)
17:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:00
PXU
849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4756 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (S-P/thông linh hoạt)
15:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:40
PXU
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7426 (S-P/thông linh hoạt)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
PXU
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4756 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:40
PXU
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ396 (V_SBoss)
17:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:00
PXU
1.650.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7426 (I-Phổ thông)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
PXU
1.729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:40
PXU
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1426 (C-Th/gia linh hoạt)
15:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:40
PXU
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7426 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
PXU
2.229.000 ₫
+10 điểm