5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đài Trung
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
VJ
VJ852 (A_Promo)
10:25
SGN
4h20p
Bay thẳng
14:45
RMQ
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ852 (Z_Eco)
10:25
SGN
4h20p
Bay thẳng
14:45
RMQ
315.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ850 (Z_Eco)
07:00
SGN
4h20p
Bay thẳng
11:20
RMQ
315.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ852 (V_SBoss)
10:25
SGN
4h20p
Bay thẳng
14:45
RMQ
7.490.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ850 (V_SBoss)
07:00
SGN
4h20p
Bay thẳng
11:20
RMQ
7.490.000 ₫
+10 điểm