2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 23/04/2021 (12/3 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Singapore
thứ ba, 20/04
thứ tư, 21/04
thứ năm, 22/04
thứ sáu, 23/04
thứ bảy, 24/04
chủ nhật, 25/04
thứ hai, 26/04
VN
VN651 (Y-P/thông linh hoạt)
08:55
SGN
3h15p
Bay thẳng
12:10
SIN
5.554.000 ₫
+10 điểm
VN
VN651 (J-Th/gia linh hoạt)
08:55
SGN
3h15p
Bay thẳng
12:10
SIN
13.884.000 ₫
+10 điểm