19 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Singapore
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
VN
VN655 (E-Siêu tiết kiệm)
14:20
SGN
3h05p
Bay thẳng
17:25
SIN
1.395.000 ₫
+10 điểm
VN
VN651 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:00
SGN
3h10p
Bay thẳng
12:10
SIN
1.415.000 ₫
+10 điểm
VN
VN657 (Q-P/thông tiết kiệm)
16:05
SGN
3h10p
Bay thẳng
19:15
SIN
1.415.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4241 (Q-P/thông tiết kiệm)
07:10
SGN
3h00p
Bay thẳng
10:10
SIN
2.123.000 ₫
+10 điểm
VN
VN655 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:20
SGN
3h05p
Bay thẳng
17:25
SIN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN651 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
SGN
3h10p
Bay thẳng
12:10
SIN
2.830.000 ₫
+10 điểm
VN
VN657 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:05
SGN
3h10p
Bay thẳng
19:15
SIN
2.830.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ811 (T_Eco)
09:00
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:05
SIN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ813 (T_Eco)
07:10
SGN
3h05p
Bay thẳng
10:15
SIN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4241 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:10
SGN
3h00p
Bay thẳng
10:10
SIN
3.773.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ811 (V_SBoss)
09:00
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:05
SIN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ813 (V_SBoss)
07:10
SGN
3h05p
Bay thẳng
10:15
SIN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN655 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:20
SGN
3h05p
Bay thẳng
17:25
SIN
4.185.000 ₫
+10 điểm
VN
VN651 (I-Phổ thông)
09:00
SGN
3h10p
Bay thẳng
12:10
SIN
6.485.000 ₫
+10 điểm
VN
VN657 (I-Phổ thông)
16:05
SGN
3h10p
Bay thẳng
19:15
SIN
6.485.000 ₫
+10 điểm
VN
VN655 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:20
SGN
3h05p
Bay thẳng
17:25
SIN
9.996.000 ₫
+10 điểm
VN
VN651 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
SGN
3h10p
Bay thẳng
12:10
SIN
10.611.000 ₫
+10 điểm
VN
VN657 (C-Th/gia linh hoạt)
16:05
SGN
3h10p
Bay thẳng
19:15
SIN
10.611.000 ₫
+10 điểm
VN
VN655 (C-Th/gia linh hoạt)
14:20
SGN
3h05p
Bay thẳng
17:25
SIN
12.785.000 ₫
+10 điểm