8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Singapore
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
BL
3K552 (Starter-Base)
21:40
SGN
3h00p
Bay thẳng
00:40
SIN
482.000 ₫
+10 điểm
BL
3K556 (Starter-Base)
08:55
SGN
3h00p
Bay thẳng
11:55
SIN
482.000 ₫
+10 điểm
BL
3K558 (Starter-Base)
15:30
SGN
3h00p
Bay thẳng
18:30
SIN
532.000 ₫
+10 điểm
BL
BL111 (Starter-Base)
07:10
SGN
3h00p
Bay thẳng
10:10
SIN
912.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ811 (T_Eco)
09:00
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:05
SIN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ813 (T_Eco)
07:10
SGN
3h05p
Bay thẳng
10:15
SIN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ811 (V_SBoss)
09:00
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:05
SIN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ813 (V_SBoss)
07:10
SGN
3h05p
Bay thẳng
10:15
SIN
3.800.000 ₫
+10 điểm