21 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 17/08/2020 (28/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Singapore
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
VJ
VJ811 (J_Eco)
09:00
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:05
SIN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ813 (I_Eco)
07:10
SGN
3h05p
Bay thẳng
10:15
SIN
549.000 ₫
+10 điểm
VN
VN651 (E-Siêu tiết kiệm)
09:05
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:10
SIN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN655 (E-Siêu tiết kiệm)
14:20
SGN
3h05p
Bay thẳng
17:25
SIN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN657 (E-Siêu tiết kiệm)
16:10
SGN
3h05p
Bay thẳng
19:15
SIN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN651 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:05
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:10
SIN
2.214.000 ₫
+10 điểm
VN
VN655 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:20
SGN
3h05p
Bay thẳng
17:25
SIN
2.214.000 ₫
+10 điểm
VN
VN657 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:10
SGN
3h05p
Bay thẳng
19:15
SIN
2.214.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4241 (Q-P/thông tiết kiệm)
07:10
SGN
3h00p
Bay thẳng
10:10
SIN
2.681.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ811 (V_SBoss)
09:00
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:05
SIN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ813 (V_SBoss)
07:10
SGN
3h05p
Bay thẳng
10:15
SIN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4241 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:10
SGN
3h00p
Bay thẳng
10:10
SIN
3.846.000 ₫
+10 điểm
VN
VN651 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:05
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:10
SIN
4.195.000 ₫
+10 điểm
VN
VN655 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:20
SGN
3h05p
Bay thẳng
17:25
SIN
4.195.000 ₫
+10 điểm
VN
VN657 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
SGN
3h05p
Bay thẳng
19:15
SIN
4.195.000 ₫
+10 điểm
VN
VN651 (D-Th/gia tiết kiệm)
09:05
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:10
SIN
10.022.000 ₫
+10 điểm
VN
VN655 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:20
SGN
3h05p
Bay thẳng
17:25
SIN
10.022.000 ₫
+10 điểm
VN
VN657 (D-Th/gia tiết kiệm)
16:10
SGN
3h05p
Bay thẳng
19:15
SIN
10.022.000 ₫
+10 điểm
VN
VN651 (C-Th/gia linh hoạt)
09:05
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:10
SIN
12.818.000 ₫
+10 điểm
VN
VN655 (C-Th/gia linh hoạt)
14:20
SGN
3h05p
Bay thẳng
17:25
SIN
12.818.000 ₫
+10 điểm
VN
VN657 (C-Th/gia linh hoạt)
16:10
SGN
3h05p
Bay thẳng
19:15
SIN
12.818.000 ₫
+10 điểm