27 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 18/08/2020 (29/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Singapore
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
VN
VN 651 (P-Siêu tiết kiệm)
09:00
SGN
3h10p
Bay thẳng
12:10
SIN
330.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 657 (P-Siêu tiết kiệm)
16:05
SGN
3h10p
Bay thẳng
19:15
SIN
330.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 657 (E-Siêu tiết kiệm)
16:05
SGN
3h10p
Bay thẳng
19:15
SIN
447.000 ₫
+10 điểm
BL
3K552 (Starter Base)
21:40
SGN
3h00p
Bay thẳng
00:40
SIN
482.000 ₫
+10 điểm
BL
3K556 (Starter Base)
08:55
SGN
3h00p
Bay thẳng
11:55
SIN
482.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ811 (J_Eco)
09:00
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:05
SIN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ813 (J_Eco)
07:10
SGN
3h05p
Bay thẳng
10:15
SIN
499.000 ₫
+10 điểm
BL
BL111 (Starter Base)
07:10
SGN
3h00p
Bay thẳng
10:10
SIN
532.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 651 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
09:00
SGN
3h10p
Bay thẳng
12:10
SIN
565.000 ₫
+10 điểm
BL
3K558 (Starter Base)
15:30
SGN
3h00p
Bay thẳng
18:30
SIN
632.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 651 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:00
SGN
3h10p
Bay thẳng
12:10
SIN
823.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 657 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:05
SGN
3h10p
Bay thẳng
19:15
SIN
823.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 655 (E-Siêu tiết kiệm)
14:20
SGN
3h05p
Bay thẳng
17:25
SIN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4241 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:10
SGN
3h00p
Bay thẳng
10:10
SIN
1.411.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 655 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:20
SGN
3h05p
Bay thẳng
17:25
SIN
2.214.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 651 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
SGN
3h10p
Bay thẳng
12:10
SIN
2.822.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 657 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:05
SGN
3h10p
Bay thẳng
19:15
SIN
2.822.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4241 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:10
SGN
3h00p
Bay thẳng
10:10
SIN
3.762.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ811 (V_SBoss)
09:00
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:05
SIN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ813 (V_SBoss)
07:10
SGN
3h05p
Bay thẳng
10:15
SIN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 655 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:20
SGN
3h05p
Bay thẳng
17:25
SIN
4.195.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 651 (I-Phổ thông)
09:00
SGN
3h10p
Bay thẳng
12:10
SIN
6.466.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 657 (I-Phổ thông)
16:05
SGN
3h10p
Bay thẳng
19:15
SIN
6.466.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 655 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:20
SGN
3h05p
Bay thẳng
17:25
SIN
10.022.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 651 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
SGN
3h10p
Bay thẳng
12:10
SIN
10.580.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 657 (C-Th/gia linh hoạt)
16:05
SGN
3h10p
Bay thẳng
19:15
SIN
10.580.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 655 (C-Th/gia linh hoạt)
14:20
SGN
3h05p
Bay thẳng
17:25
SIN
12.818.000 ₫
+10 điểm