25 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 27/08/2020 (9/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Singapore
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
VJ
VJ811 (Z_Eco)
09:00
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:05
SIN
259.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ813 (U_Eco)
07:10
SGN
3h05p
Bay thẳng
10:15
SIN
399.000 ₫
+10 điểm
BL
3K552 (Starter Base)
21:40
SGN
3h00p
Bay thẳng
00:40
SIN
532.000 ₫
+10 điểm
BL
3K556 (Starter Base)
08:55
SGN
3h00p
Bay thẳng
11:55
SIN
632.000 ₫
+10 điểm
BL
3K558 (Starter Base)
15:30
SGN
3h00p
Bay thẳng
18:30
SIN
632.000 ₫
+10 điểm
BL
BL111 (Starter Base)
07:10
SGN
3h00p
Bay thẳng
10:10
SIN
632.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 651 (E-Siêu tiết kiệm)
09:05
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:10
SIN
1.401.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 655 (E-Siêu tiết kiệm)
14:20
SGN
3h05p
Bay thẳng
17:25
SIN
1.401.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 657 (E-Siêu tiết kiệm)
16:10
SGN
3h05p
Bay thẳng
19:15
SIN
1.401.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 651 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:05
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:10
SIN
2.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 655 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:20
SGN
3h05p
Bay thẳng
17:25
SIN
2.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 657 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:10
SGN
3h05p
Bay thẳng
19:15
SIN
2.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4241 (Q-P/thông tiết kiệm)
07:10
SGN
3h00p
Bay thẳng
10:10
SIN
2.686.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ811 (V_SBoss)
09:00
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:05
SIN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ813 (V_SBoss)
07:10
SGN
3h05p
Bay thẳng
10:15
SIN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4241 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:10
SGN
3h00p
Bay thẳng
10:10
SIN
3.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 651 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:05
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:10
SIN
4.203.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 655 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:20
SGN
3h05p
Bay thẳng
17:25
SIN
4.203.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 657 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
SGN
3h05p
Bay thẳng
19:15
SIN
4.203.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 651 (D-Th/gia tiết kiệm)
09:05
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:10
SIN
10.041.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 655 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:20
SGN
3h05p
Bay thẳng
17:25
SIN
10.041.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 657 (D-Th/gia tiết kiệm)
16:10
SGN
3h05p
Bay thẳng
19:15
SIN
10.041.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 651 (C-Th/gia linh hoạt)
09:05
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:10
SIN
12.843.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 655 (C-Th/gia linh hoạt)
14:20
SGN
3h05p
Bay thẳng
17:25
SIN
12.843.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 657 (C-Th/gia linh hoạt)
16:10
SGN
3h05p
Bay thẳng
19:15
SIN
12.843.000 ₫
+10 điểm