6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 06/11/2020 (21/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Singapore
thứ ba, 03/11
thứ tư, 04/11
thứ năm, 05/11
thứ sáu, 06/11
thứ bảy, 07/11
chủ nhật, 08/11
thứ hai, 09/11
VJ
VJ811 (A_Promo)
09:00
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:05
SIN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ813 (A_Promo)
12:55
SGN
3h05p
Bay thẳng
16:00
SIN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ811 (Z_Eco)
09:00
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:05
SIN
259.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ813 (Z_Eco)
12:55
SGN
3h05p
Bay thẳng
16:00
SIN
259.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ811 (V_SBoss)
09:00
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:05
SIN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ813 (V_SBoss)
12:55
SGN
3h05p
Bay thẳng
16:00
SIN
3.800.000 ₫
+10 điểm