21 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 13/11/2020 (28/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Singapore
thứ ba, 10/11
thứ tư, 11/11
thứ năm, 12/11
thứ sáu, 13/11
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
thứ hai, 16/11
VJ
VJ811 (A_Promo)
09:00
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:05
SIN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ813 (A_Promo)
12:55
SGN
3h05p
Bay thẳng
16:00
SIN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ811 (Z_Eco)
09:00
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:05
SIN
259.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ813 (Z_Eco)
12:55
SGN
3h05p
Bay thẳng
16:00
SIN
259.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 651 (P-Siêu tiết kiệm)
08:55
SGN
3h20p
Bay thẳng
12:15
SIN
330.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 657 (P-Siêu tiết kiệm)
16:10
SGN
3h15p
Bay thẳng
19:25
SIN
330.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 651 (E-Siêu tiết kiệm)
08:55
SGN
3h20p
Bay thẳng
12:15
SIN
447.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 657 (E-Siêu tiết kiệm)
16:10
SGN
3h15p
Bay thẳng
19:25
SIN
447.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 651 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
08:55
SGN
3h20p
Bay thẳng
12:15
SIN
823.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 657 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:10
SGN
3h15p
Bay thẳng
19:25
SIN
823.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 655 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:05
SGN
3h20p
Bay thẳng
17:25
SIN
1.058.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 651 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
SGN
3h20p
Bay thẳng
12:15
SIN
2.822.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 655 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:05
SGN
3h20p
Bay thẳng
17:25
SIN
2.822.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 657 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
SGN
3h15p
Bay thẳng
19:25
SIN
2.822.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ811 (V_SBoss)
09:00
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:05
SIN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ813 (V_SBoss)
12:55
SGN
3h05p
Bay thẳng
16:00
SIN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 651 (I-Phổ thông)
08:55
SGN
3h20p
Bay thẳng
12:15
SIN
6.466.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 657 (I-Phổ thông)
16:10
SGN
3h15p
Bay thẳng
19:25
SIN
6.466.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 651 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
SGN
3h20p
Bay thẳng
12:15
SIN
10.580.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 655 (C-Th/gia linh hoạt)
14:05
SGN
3h20p
Bay thẳng
17:25
SIN
10.580.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 657 (C-Th/gia linh hoạt)
16:10
SGN
3h15p
Bay thẳng
19:25
SIN
10.580.000 ₫
+10 điểm