9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 15/11/2020 (1/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Singapore
thứ năm, 12/11
thứ sáu, 13/11
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
thứ hai, 16/11
thứ ba, 17/11
thứ tư, 18/11
VJ
VJ811 (A_Promo)
09:00
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:05
SIN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ813 (A_Promo)
12:55
SGN
3h05p
Bay thẳng
16:00
SIN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ811 (Z_Eco)
09:00
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:05
SIN
259.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ813 (Z_Eco)
12:55
SGN
3h05p
Bay thẳng
16:00
SIN
259.000 ₫
+10 điểm
BL
3K556 (Starter Base)
08:55
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:00
SIN
792.000 ₫
+10 điểm
BL
3K558 (Starter Base)
15:50
SGN
3h00p
Bay thẳng
18:50
SIN
912.000 ₫
+10 điểm
BL
3K552 (Starter Base)
21:10
SGN
3h00p
Bay thẳng
00:10
SIN
1.012.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ811 (V_SBoss)
09:00
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:05
SIN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ813 (V_SBoss)
12:55
SGN
3h05p
Bay thẳng
16:00
SIN
3.800.000 ₫
+10 điểm