6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 19/03/2021 (7/2 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Singapore
thứ ba, 16/03
thứ tư, 17/03
thứ năm, 18/03
thứ sáu, 19/03
thứ bảy, 20/03
chủ nhật, 21/03
thứ hai, 22/03
VN
VN651 (Y-P/thông linh hoạt)
09:00
SGN
3h15p
Bay thẳng
12:15
SIN
5.583.000 ₫
+10 điểm
VN
VN655 (Y-P/thông linh hoạt)
14:05
SGN
3h20p
Bay thẳng
17:25
SIN
5.583.000 ₫
+10 điểm
VN
VN657 (Y-P/thông linh hoạt)
16:05
SGN
3h20p
Bay thẳng
19:25
SIN
5.583.000 ₫
+10 điểm
VN
VN651 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
SGN
3h15p
Bay thẳng
12:15
SIN
13.942.000 ₫
+10 điểm
VN
VN655 (J-Th/gia linh hoạt)
14:05
SGN
3h20p
Bay thẳng
17:25
SIN
13.942.000 ₫
+10 điểm
VN
VN657 (J-Th/gia linh hoạt)
16:05
SGN
3h20p
Bay thẳng
19:25
SIN
13.942.000 ₫
+10 điểm