9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 23/03/2021 (11/2 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Singapore
thứ bảy, 20/03
chủ nhật, 21/03
thứ hai, 22/03
thứ ba, 23/03
thứ tư, 24/03
thứ năm, 25/03
thứ sáu, 26/03
VN
VN651 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:00
SGN
3h15p
Bay thẳng
12:15
SIN
1.053.000 ₫
+10 điểm
VN
VN655 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:05
SGN
3h20p
Bay thẳng
17:25
SIN
1.053.000 ₫
+10 điểm
VN
VN657 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:05
SGN
3h20p
Bay thẳng
19:25
SIN
1.053.000 ₫
+10 điểm
VN
VN651 (S-P/thông linh hoạt)
09:00
SGN
3h15p
Bay thẳng
12:15
SIN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN655 (S-P/thông linh hoạt)
14:05
SGN
3h20p
Bay thẳng
17:25
SIN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN657 (S-P/thông linh hoạt)
16:05
SGN
3h20p
Bay thẳng
19:25
SIN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN651 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
SGN
3h15p
Bay thẳng
12:15
SIN
10.432.000 ₫
+10 điểm
VN
VN655 (C-Th/gia linh hoạt)
14:05
SGN
3h20p
Bay thẳng
17:25
SIN
10.432.000 ₫
+10 điểm
VN
VN657 (C-Th/gia linh hoạt)
16:05
SGN
3h20p
Bay thẳng
19:25
SIN
10.432.000 ₫
+10 điểm