14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 26/03/2021 (14/2 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Singapore
thứ ba, 23/03
thứ tư, 24/03
thứ năm, 25/03
thứ sáu, 26/03
thứ bảy, 27/03
chủ nhật, 28/03
thứ hai, 29/03
VN
VN651 (P-Siêu tiết kiệm)
08:55
SGN
3h20p
Bay thẳng
12:15
SIN
346.000 ₫
+10 điểm
VN
VN657 (P-Siêu tiết kiệm)
16:10
SGN
3h15p
Bay thẳng
19:25
SIN
346.000 ₫
+10 điểm
VN
VN651 (E-Siêu tiết kiệm)
08:55
SGN
3h20p
Bay thẳng
12:15
SIN
463.000 ₫
+10 điểm
VN
VN657 (E-Siêu tiết kiệm)
16:10
SGN
3h15p
Bay thẳng
19:25
SIN
463.000 ₫
+10 điểm
VN
VN651 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
SGN
3h20p
Bay thẳng
12:15
SIN
835.000 ₫
+10 điểm
VN
VN657 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
SGN
3h15p
Bay thẳng
19:25
SIN
835.000 ₫
+10 điểm
VN
VN655 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:05
SGN
3h20p
Bay thẳng
17:25
SIN
1.068.000 ₫
+10 điểm
VN
VN651 (S-P/thông linh hoạt)
08:55
SGN
3h20p
Bay thẳng
12:15
SIN
2.813.000 ₫
+10 điểm
VN
VN655 (S-P/thông linh hoạt)
14:05
SGN
3h20p
Bay thẳng
17:25
SIN
2.813.000 ₫
+10 điểm
VN
VN657 (S-P/thông linh hoạt)
16:10
SGN
3h15p
Bay thẳng
19:25
SIN
2.813.000 ₫
+10 điểm
VN
VN657 (I-Phổ thông)
16:10
SGN
3h15p
Bay thẳng
19:25
SIN
6.420.000 ₫
+10 điểm
VN
VN651 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
SGN
3h20p
Bay thẳng
12:15
SIN
10.492.000 ₫
+10 điểm
VN
VN655 (C-Th/gia linh hoạt)
14:05
SGN
3h20p
Bay thẳng
17:25
SIN
10.492.000 ₫
+10 điểm
VN
VN657 (C-Th/gia linh hoạt)
16:10
SGN
3h15p
Bay thẳng
19:25
SIN
10.492.000 ₫
+10 điểm