6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 27/03/2021 (15/2 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Singapore
thứ tư, 24/03
thứ năm, 25/03
thứ sáu, 26/03
thứ bảy, 27/03
chủ nhật, 28/03
thứ hai, 29/03
thứ ba, 30/03
VN
VN651 (Y-P/thông linh hoạt)
09:00
SGN
3h15p
Bay thẳng
12:15
SIN
5.573.000 ₫
+10 điểm
VN
VN655 (Y-P/thông linh hoạt)
14:05
SGN
3h20p
Bay thẳng
17:25
SIN
5.573.000 ₫
+10 điểm
VN
VN657 (Y-P/thông linh hoạt)
16:05
SGN
3h20p
Bay thẳng
19:25
SIN
5.573.000 ₫
+10 điểm
VN
VN651 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
SGN
3h15p
Bay thẳng
12:15
SIN
13.932.000 ₫
+10 điểm
VN
VN655 (J-Th/gia linh hoạt)
14:05
SGN
3h20p
Bay thẳng
17:25
SIN
13.932.000 ₫
+10 điểm
VN
VN657 (J-Th/gia linh hoạt)
16:05
SGN
3h20p
Bay thẳng
19:25
SIN
13.932.000 ₫
+10 điểm