2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 29/03/2021 (17/2 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Singapore
thứ sáu, 26/03
thứ bảy, 27/03
chủ nhật, 28/03
thứ hai, 29/03
thứ ba, 30/03
thứ tư, 31/03
thứ năm, 01/04
VN
VN651 (Y-P/thông linh hoạt)
08:55
SGN
3h15p
Bay thẳng
12:10
SIN
5.542.000 ₫
+10 điểm
VN
VN651 (J-Th/gia linh hoạt)
08:55
SGN
3h15p
Bay thẳng
12:10
SIN
13.854.000 ₫
+10 điểm