6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 30/05/2021 (19/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Singapore
thứ năm, 27/05
thứ sáu, 28/05
thứ bảy, 29/05
chủ nhật, 30/05
thứ hai, 31/05
thứ ba, 01/06
thứ tư, 02/06
VN
VN651 (Y-P/thông linh hoạt)
09:00
SGN
3h15p
Bay thẳng
12:15
SIN
5.593.000 ₫
+10 điểm
VN
VN655 (Y-P/thông linh hoạt)
14:10
SGN
3h15p
Bay thẳng
17:25
SIN
5.593.000 ₫
+10 điểm
VN
VN657 (Y-P/thông linh hoạt)
16:25
SGN
3h00p
Bay thẳng
19:25
SIN
5.593.000 ₫
+10 điểm
VN
VN651 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
SGN
3h15p
Bay thẳng
12:15
SIN
13.966.000 ₫
+10 điểm
VN
VN655 (J-Th/gia linh hoạt)
14:10
SGN
3h15p
Bay thẳng
17:25
SIN
13.966.000 ₫
+10 điểm
VN
VN657 (J-Th/gia linh hoạt)
16:25
SGN
3h00p
Bay thẳng
19:25
SIN
13.966.000 ₫
+10 điểm