13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 31/10/2020 (15/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Singapore
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
VJ
VJ813 (A_Eco)
12:50
SGN
3h05p
Bay thẳng
15:55
SIN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ811 (J_Eco)
09:00
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:05
SIN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN651 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:00
SGN
3h15p
Bay thẳng
12:15
SIN
2.208.000 ₫
+10 điểm
VN
VN655 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:10
SGN
3h15p
Bay thẳng
17:25
SIN
2.208.000 ₫
+10 điểm
VN
VN657 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:25
SGN
3h00p
Bay thẳng
19:25
SIN
2.208.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ811 (V_SBoss)
09:00
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:05
SIN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ813 (V_SBoss)
12:50
SGN
3h05p
Bay thẳng
15:55
SIN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN651 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
SGN
3h15p
Bay thẳng
12:15
SIN
4.184.000 ₫
+10 điểm
VN
VN655 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:10
SGN
3h15p
Bay thẳng
17:25
SIN
4.184.000 ₫
+10 điểm
VN
VN657 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:25
SGN
3h00p
Bay thẳng
19:25
SIN
4.184.000 ₫
+10 điểm
VN
VN651 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
SGN
3h15p
Bay thẳng
12:15
SIN
12.782.000 ₫
+10 điểm
VN
VN655 (C-Th/gia linh hoạt)
14:10
SGN
3h15p
Bay thẳng
17:25
SIN
12.782.000 ₫
+10 điểm
VN
VN657 (C-Th/gia linh hoạt)
16:25
SGN
3h00p
Bay thẳng
19:25
SIN
12.782.000 ₫
+10 điểm