21 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 21/09/2020 (5/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Singapore
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
VJ
VJ811 (W_Eco)
09:00
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:05
SIN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ813 (W_Eco)
07:10
SGN
3h05p
Bay thẳng
10:15
SIN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN651 (E-Siêu tiết kiệm)
09:05
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:10
SIN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN655 (E-Siêu tiết kiệm)
14:20
SGN
3h05p
Bay thẳng
17:25
SIN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN657 (E-Siêu tiết kiệm)
16:10
SGN
3h05p
Bay thẳng
19:15
SIN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN651 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:05
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:10
SIN
2.215.000 ₫
+10 điểm
VN
VN655 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:20
SGN
3h05p
Bay thẳng
17:25
SIN
2.215.000 ₫
+10 điểm
VN
VN657 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:10
SGN
3h05p
Bay thẳng
19:15
SIN
2.215.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4241 (Q-P/thông tiết kiệm)
07:10
SGN
3h00p
Bay thẳng
10:10
SIN
2.681.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ811 (V_SBoss)
09:00
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:05
SIN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ813 (V_SBoss)
07:10
SGN
3h05p
Bay thẳng
10:15
SIN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4241 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:10
SGN
3h00p
Bay thẳng
10:10
SIN
3.847.000 ₫
+10 điểm
VN
VN651 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:05
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:10
SIN
4.196.000 ₫
+10 điểm
VN
VN655 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:20
SGN
3h05p
Bay thẳng
17:25
SIN
4.196.000 ₫
+10 điểm
VN
VN657 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
SGN
3h05p
Bay thẳng
19:15
SIN
4.196.000 ₫
+10 điểm
VN
VN651 (D-Th/gia tiết kiệm)
09:05
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:10
SIN
10.024.000 ₫
+10 điểm
VN
VN655 (D-Th/gia tiết kiệm)
14:20
SGN
3h05p
Bay thẳng
17:25
SIN
10.024.000 ₫
+10 điểm
VN
VN657 (D-Th/gia tiết kiệm)
16:10
SGN
3h05p
Bay thẳng
19:15
SIN
10.024.000 ₫
+10 điểm
VN
VN651 (C-Th/gia linh hoạt)
09:05
SGN
3h05p
Bay thẳng
12:10
SIN
12.821.000 ₫
+10 điểm
VN
VN655 (C-Th/gia linh hoạt)
14:20
SGN
3h05p
Bay thẳng
17:25
SIN
12.821.000 ₫
+10 điểm
VN
VN657 (C-Th/gia linh hoạt)
16:10
SGN
3h05p
Bay thẳng
19:15
SIN
12.821.000 ₫
+10 điểm